Pro koho je systém určen

Společnostem, které se zabívají spedicí a provozují nákladní dopravu a správu majetku.

Jednotlivé Moduly systému jsou určeny především pro:

 • pracovníky dispečinku

 • techniky společnosti

 • Oddělení fakturace

 • Správy pohledávek

 • Obchodní oddělení

 • Vedení společnosti

Vybrané přínosy

 • jednoduchost a přehlednost

 • Propojení jednotlivých modulů

 • Užitečné funkce ke zrychlení práce

 • Servis a průběžné aktualizace

 • Propojení s externími systémy (např. ABRA,COMPEX,POHODA)

 • Dostačuje základní počítačová gramotnost

 • Splňuje požadavky norem ISO

Základní moduly systému

Evidence nabídek , smluv a přeprav
Řizení obchodní činnosti
Evidence, plánování servisů a údržby vozidel
Evidence přijatých a vydaných faktur
Správa pohledávek
A další doplňkové moduly. které Vám radi předvedeme. Jsme také schopni nabídnout přípravu a programování modulů přímo pro Vaši společnost.